Nezůstávejte se svými těžkostmi sami.

Proč a kdy jít na terapii ?


Čtete tyto řádky, neboť možná právě procházíte náročnou životní situací. Doléhají na Vás důsledky událostí z minulosti, potýkáte se s úzkostmi, nadměrným stresem, těžkostmi ve vztazích i v běžném každodenním životě? Kladete si otázku kde vaše potíže a strasti pramení?

Mohu Vám poskytnout doprovod na cestě ke zjištění a porozumění. Zjištění, kam až mohou sahat kořeny vašich životních obtíží, porozumění tomu co a proč prožíváte právě tady a teď. 

Ať už se jedná o problémy ve vztazích k ostatním či Vám samým, nabízím podporu k hlubšímu sebe-pochopení. Můžeme společně zkoumat vaše postoje k životu, motivy k jednání a získat tak vhled a nadhled. Pomohu Vám nasvítit vaši skutečnost z jiného úhlu, abyste zahlédli spojitosti s vlastní historií.

Vaše ochota upřímně čelit i nepříznivým skutečnostem Vám pomůže zbavit se pocitu bezmoci a dodá Vám sil věci kolem sebe měnit. Odpovězte si na své otázky.

Ráda Vás budu na této odvážné výpravě provázet.


Terapeutka Natálie Šimánková
Terapeutka Natálie Šimánková

O mně

Mé jméno je Natálie Šimánková a narodila jsem se v roce 1993.

Získala jsem magisterský titul v oboru Adiktologie na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jsem bakalář v oboru Sociální pedagogiky, kterou jsem vystudovala na Husitské teologické fakultě UK.

Aktuálně dokončuji pětiletou sebezkušenostní část psychoterapeutického výcviku SUR a jsem nadále frekventantkou teoretického vzdělávání daného institutu. 

Účastnila jsem se mnoha vzdělávacích programů k tématům jako: práce s traumatem, teorie attachmentu, krizová intervence, duální diagnózy apod. V dobách studií jsem dlouhodobě působila na různých odděleních Psychiatrické nemocnice v Bohnicích.

Moje dosavadní profesní cesta se ubírala hlavně směrem pomoci lidem zasaženým závislostí, a to v Terapeutické komunitě Karlov, Sananim z.ú. na pozici terapeuta / vychovatele. Působila jsem rovněž v organizaci Magdaléna o.p.s. v roli lektora primární prevence na základních a středních školách ve středočeském kraji

Mám bohaté zkušenosti s prací s dětmi, dospívajícími, mladými dospělými, ale také s celým rodinným systémem zasaženým nejen závislostí, ale mnohými přidruženými problémy (náhradní rodinná péče, domácí násilí, syndrom CAN, deprese, úzkosti, poruchy příjmu potravy, trestná činnost aj.).

 


Individuální a profesionální přístup

Každý klient se svým příběhem je zcela jiný a jedinečný, stejně tak můj přístup k vám je odlišný. Nelze generalizovat a postupovat univerzálně.

Práce terapeuta podléhá vysokým etickým standardům, moje mlčenlivost a dodržení platné legislativní normy ČR je samozřejmostí. 

Pracuji pod kontinuální supervizí a jsem členem České asociace pro psychoterapii.

 


Osobní konzultace

Naše poradenství probíhá tváří v tvář v terapeutické místnosti, nikdo jiný se sezení neúčastní. Na setkáních se domlouváme v dostatečném předstihu. Zrušení či přesun konzultace může bezplatně proběhnout minimálně 24 hodin před původním termínem. v opačném případě je nutné konzultaci uhradit tak, jako by proběhla.

Služby jsou poskytovány za úplatu.

Nespolupracuji se zdravotními pojišťovnami.Specializace

Specializuji se na obtíže spojené se závislostním chováním a problémy, které z něho pramení. Můžete se na mě obrátit v otázkách problematiky látkových i nelátkových závislostí. 

Svým klientům, či rodinným příslušníkům osob potýkajících se s problémy z užívání mohu poskytnout jak terapii, tak pomoc s párováním dalších potřeb a hledáním jiné pomoci.

 


Online sezení

Klientům nabízím rovněž setkání v online prostoru na předem smluvené platformě. Já se v čase konzultace nacházím v terapeutické místnosti.Spolupráce s nezletilými klienty

Své služby nabízím dětem od 13 let. Klienti, kteří nedovršili 18 let musí disponovat souhlasem zákonného zástupce k zahájení našich konzultací.Counselling in English

Therapy can be conducted in English. Further information will be provided via email.Ceník

Osobní setkání

Terapeutická místnost

800 Kč/50 minut.

Online setkání

Google Meet, Skype aj.

800 Kč/50 minut.

Adiktologické poradenství

Párování potřeb (i pro rodinné příslušníky a blízké osob ohrožených závislostí)

600 Kč/50 minut.


Terapie je dar. Je to šance být konečně slyšen, pochopen a podpořen.
Terapie je dar. Je to šance být konečně slyšen, pochopen a podpořen.

Rezervovat schůzku

Máte-li zájem o bližší informace nebo si chcete ihned rezervovat termín setkání, neváhejte mne kontaktovat telefonicky, emailem, nebo prostřednictvím přiloženého formuláře.

Odpovídám na SMS zprávy a volám zpět.

Mgr. Natálie Šimánková

Adresa: Jiráskova 116, Vodňany, 389 01

E-mail: naterapie@seznam.cz

Telefon: +420 722 636 444

© 2024 Všechna práva vyhrazena | IČO: 21290954 | Sp.značka: OŽÚ/138/24 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!